Aanmelden

Je kunt je digitaal of telefonisch bij mij aanmelden. In een kort telefoongesprekje zal ik informeren naar je klachten en je hulpvraag. Dit is bedoeld als eerste inschatting of de vraag waarmee je komt past bij de hulp die ik kan bieden. Om je bij mij in te schrijven heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Op basis van het telefoongesprek zal ik je het advies geven voor een verwijzing naar de generalistische basis GGZ of voor de specialistische GGZ.

Na aanmelding zet ik je op de wachtlijst (zie hieronder voor de actuele wachttijden). Zodra ik zicht heb op een plekje neem ik contact op voor een eerste afspraak.

Werkwijze

Tijdens de intake gesprekken zal ik vragen naar je klachten en hoe deze zich uiten in je dagelijks leven. Verder zullen we het hebben over hoe je leven er verder nog uit ziet, wie daarin belangrijk zijn, etc. Ook zal ik je vragen naar je voorgeschiedenis, om me een beeld te vormen van hoe jij je als persoon hebt kunnen ontwikkelen. Tenslotte zullen we stilstaan bij de doelen en hoe je daar in de therapie aan zou kunnen werken. Dit alles verwerk ik in een verslag dat uitmondt in een behandelplan. Dit vormt de basis voor de therapie en tevens startpunt voor de behandeling. Er bestaat geen wachttijd tussen intake en behandeling. Tijdens de behandelfase maken we meestal twee wekelijkse afspraken. We zullen tussentijds ook evalueren, zowel aan de hand van de doelen, als door middel van vragenlijsten.

Binnen de basis GGZ zullen behandelingen in het algemeen na 5 tot 12 sessies afgerond kunnen worden. In de specialistische GGZ duren deze langer, vaak wel meer dan een jaar.

Wachttijden

De wachttijd kan fluctueren maar is gemeten over de afgelopen periode ongeveer 6 maanden. Er bestaat geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Crisis

Mijn praktijk kent geen 24-uur beschikbaarheid. In geval van crisis kun je tijdens kantooruren direct met mij contact opnemen. Mocht dit niet meteen lukken en je vraag duldt geen uitstel, kun je contact opnemen met de huisarts. Buiten kantooruren mag je bellen met 1nP via 0900 - 555 3000 en dan krijg je een bandje. Hierin wordt gemeld dat je in geval van crisis tussen 17:00 uur en 07:00 uur automatisch wordt doorgeschakeld naar het naar het crisiscentrum, waar 1nP mee samenwerkt. Je krijgt dan een hulpverlener aan de lijn, die samen met jou zal kijken wat er op dat moment nodig is. De volgende werkdag zal deze mij van dit contact op de hoogte stellen. Je kunt er ook voor kiezen om contact op te nemen met de huisartsenpost.

Waarneming

Tijdens mijn vakanties zal ik samen met jou kijken wat er nodig is tijdens mijn afwezigheid. In geval van ziekte probeer ik dat ook, mocht ik daar niet toe in staat zijn, kun je contact opnemen met 1nP via 0900-5553000.