Over mij

Ik ben mijn studie psychologie begonnen aan de Rijks Universiteit Leiden. Hier heb ik mijn propedeuse gehaald en heb ik gekozen voor de richting psychologische functieleer. Nadat ik hier alle theoretische vakken heb gevolgd, ben ik overgestapt naar de Vrije Universiteit Amsterdam en heb ik gekozen voor de richting Klinische psychologie met als specialisatie neuropsychologie. Tevens heb ik het keuzevak neuropsychologie van het kind gevolgd. Ik heb stage gelopen in een revalidatie centrum in Amsterdam en op een Pedalogisch Instituut in Den Haag.

Vervolgens heb ik gedurende 10 jaar in de revalidatie gewerkt. Aanvankelijk alleen met patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, later ook met mensen met chronische pijnklachten. In de tussentijd heb ik ook mijn registratie tot Gezondheidszorg psycholoog behaald.

Na een verhuizing naar het zuiden ben ik gaan werken op de afdeling Psychiatrie van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Hier ben ik me gaan specialiseren in de persoonlijkheidsdiagnostiek van mensen met onbegrepen lichamelijke klachten.

Na zeven jaar hier gewerkt te hebben, werd in aangenomen op de opleiding tot klinisch psycholoog bij een grote GGZ instelling in de regio Utrecht. Hier heb ik op verschillende afdelingen gewerkt. Gaandeweg mijn studie heb ik me verder gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Ik heb in die tijd een deeltijdbehandeling Schematherapie en een deeltijdbehandeling Mentalisation Based Treatment (MBT) opgezet. Na mijn studie kon ik hier blijven werken en ben ik me vooral op de deeltijdbehandeling van de MBT gaan richten. Na bijna 10 jaar heb ik de overstap gemaakt naar een psychotherapeutisch centrum gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van (ernstige) persoonlijkheidspathologie. Daar werk ik momenteel nog steeds, en doe dit naast de werkzaamheden in mijn eigen praktijk.

Mijn praktijk

In 2015 ben ik gestart met een eigen praktijk aan huis. Ik ben heel kleinschalig begonnen met slecht één of twee afspraken in de week. De afgelopen jaren is de praktijk flink gegroeid. Momenteel werk ik ongeveer 2 dagen per week in mijn praktijk. Mijn werkzaamheden zijn verspreid over de maandag, woensdag en enkele uurtjes in de avond.

In mijn praktijk zie ik veel mensen die op één of andere manier problemen ervaren met het uiten van emoties (té veel of juist té weinig), hun zelfbeeld of in de relatie met anderen (zie verder onder `voor wie`).