Behandelingen

Psychodynamische psychotherapie (PP)

In psychodynamische psychotherapie onderzoek je de achtergrond en de betekenis van je psychische problemen die je belemmeren in je dagelijks functioneren en in je relaties met andere mensen. Om herhalende patronen in je denken, gevoelens en gedrag te begrijpen en te veranderen, is je levensgeschiedenis belangrijk én hoe je nu functioneert.

Meer informatie Psychodynamische psychotherapie

Affect Fobie Therapie (AFT)

Affect Fobie Therapie (AFT) is geschikt voor mensen die bang zijn voor gevoelens en emoties. Je kunt bijvoorbeeld bang zijn voor het voelen van verdriet en daardoor als je verdrietig bent juist boos reageren. Wij noemen dit afweer. In AFT leer je afweergedrag herkennen, loslaten en veranderen, zodat je vrijer kunt leven en keuzes kunt maken die bij je passen.

Het doel van AFT is in eerste instantie om je bewuster te worden van hoe u zelf bent, in een relatie met een ander, dat u anders kan denken en voelen dan de ander en dat dit oké is. Vervolgens leert u gevoelens te beleven en te uiten in dagelijks leven.
Meer informatie Affect Fobie Therapie

Mentalisation Based Treatment (MBT)

De MBT-behandeling wordt vaak aangeboden aan cliënten met een Borderline Persoonlijkheids Stoornis, maar kan eigenlijk iedereen helpen die moeite heeft met het begrijpen van zijn/haar emoties en reacties. Ook helpt MBT mensen wiens stemming vaker dan gemiddeld onverklaarbaar lijkt te wisselen. MBT is speciaal ontwikkeld voor mensen die al een lange tijd erg belemmerd worden door hun eigen emoties. Je wordt dan vaak overvallen door de intensiteit van je emoties en er vervolgens door overweldigd. Dan lukt het je vaak niet meer om eerst de situatie te bekijken en te beoordelen voordat je overgaat tot reageren. Integendeel; je reageert direct en staat dus niet stil wat de gevolgen van je actie kunnen zijn.

Dit kan ervoor zorgen dat je steeds in conflictsituaties terechtkomt. Soms krijg je dan het idee alleen op de wereld te zijn. Als gevolg daarvan neemt je stressniveau toe en vind je het nog lastiger om rustig stil te staan bij de situatie. Dit heeft vaak een negatief effect op anderen maar ook zeker op jezelf, waardoor er afstand kan ontstaan tussen jou en mensen die belangrijk voor je zijn.
Meer informatie MBT-behandeling